Privacyverklaring
Samen & Zo
handig voor ouder en kind
Welkom Webwinkel Draagconsulten Bevallen & Zo Samen & Zo

Privacyverklaring

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor Samen & Zo belangrijke waarden. Daarom gaat Samen & Zo zorgvuldig met uw privacy om. Samen & Zo respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zijn soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Samen & Zo zelf.

Samen & Zo volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Samen & Zo u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie verzameld wordt, hoe die informatie gebruikt en opgeslagen wordt en met wie die informatie eventueel gedeeld wordt.

U kunt de website van Samen & Zo bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Samen & Zo die persoonlijke informatie te willen geven die zij nodig heeft voor het aanvragen van een product/dienst, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Samen & Zo dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Samen & Zo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Samen & Zo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Samen & Zo verstrekt. Samen & Zo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam en/of die van uw partner;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw uitgerekende datum en/of de geboortedatum van uw kind;
 • de naam van de kraamzorginstantie waar u kraamzorg af gaat nemen.

Waarom Samen & Zo persoonsgegevens nodig heeft

Samen & Zo verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen;
 • de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, doorgaans bestaande uit het geven van cursussen, trainingen en workshops dan wel het geven van coaching en individuele begeleiding;
 • uw bestelling te kunnen afhandelen;
 • uw betaling af te handelen;
 • u een nieuwsbrief toe te kunnen zenden nadat u hier toestemming voor heeft gegeven;
 • tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die Samen & Zo heeft inzake haar jaarverslaglegging en belastingaangifte;
 • volledig anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website van Samen & Zo, browsertype en besturingssysteem. Samen & Zo kan deze gegevens verzamelen en analyseren om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens kunnen worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Hoe lang Samen & Zo gegevens bewaart

Samen & Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Samen & Zo gegevens maximaal 7 jaar. Ook wat betreft factuurgegevens houdt Samen & Zo zich aan deze wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Samen & Zo binnen drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Delen met anderen

Samen & Zo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel op uw verzoek.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens op de website van Samen & Zo worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam dan wel voorletter, het soort cliënt dat u bent of bent geweest van Samen & Zo (denk aan cursist, moeder, coachee, etc) en het jaartal waarin dit plaatsvond. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt de review uiteraard anoniem geplaatst. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Links naar andere websites

De website van Samen & Zo bevat links naar websites van andere partijen. Samen & Zo draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Cookies

Samen & Zo gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@samenenzo.nl. Samen & Zo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Samen & Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Samen & Zo werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die door Samen & Zo verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Samen & Zo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Samen & Zo op via info@samenenzo.nl.

www.samenenzo.nl is een website van Samen & Zo.

Samen & Zo is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Zilvermeeuw 133, 4872 RP Etten-Leur

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

63222701

Telefoon:

06-37422692

E-mailadres:

info@samenenzo.nl

 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Samen & Zo, neem dan contact op. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet Samen & Zo te vertellen op welke punten zij haar service mogelijk kan verbeteren.

Wijzigen privacyverklaring

Samen & Zo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website van Samen & Zo.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 oktober 2019.

Voor een printbare versie van de privacyverklaring klik op het PDFlogo.

Privacyverklaring

Draagconsulten  Leer hoe je je kind kunt dragen.
- Tula  - Ellevill  - Marsupi  - Manduca  - Baby Roo  - Ergobaby  - Shooshoos  - Oxo  - Disana  - Elodie Details 
Draagdoeken:  - Rekbare doek  - Geweven doek  - Ringsling  - Poppendoek  Dragers: - Draagzakken (SSC)  - Mei tai  - Onbuhimo  Handigheden: - Draagaccessoires  - Hebbedingen  - Voeding  Merken:
Nu alles met 50% korting in de opruiming. De korting is al verwerkt in de prijzen.